การต้องมีชีวิตอยู่ บนปัญหาและอุปสรรค เทศนาธรรมของ ท่านพุทธทาส

ท่านพุทธทาส อีกชื่อคือ พุทธทาสภิกขุ พระนักเทศน์ชื่อดังที่เราต่างรู้จักกันดี ท่านคือภิกษุ ที่นำคำสอนทางพุทธศาสนา มาเผยแผ่ไว้มากมาย เเละทำให้พวกเรา นำคำสั่งสอนไปใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งทางเรา เว็บไซต์ ฟังธรรม ได้นำการเเสดงธรรม ฟังท่านพุทธทาส, ฟังบรรยายท่านพุทธทาส, ฟังธรรมท่านพุทธทาส, ฟังเทศท่านพุทธทาส เเละ เสียงธรรมท่านพุทธทาส มาให้ท่านได้รับฟังในเทศนาสอนธรรมเรื่อง “การมีชีวิตอยู่ บนปัญหาและอุปสรรค เทศนาธรรมของ ท่านพุทธทาส” การมีชีวิตอยู่อาจไม่มีไครตอบได้ว่า การอยู่เพื่อเรียนรู้นั้น จะเป็นเช่นไรเเต่เราสามารถ ฟังเทศนาธรรมของท่านพุทธทาส เป็นเเนวทางเพื่อเเก้ใขปัญหา เเละเพื่อเข้าใจความหมายของชีวิต เหมือนดังคำสอนของ พระนักเทศน์ชื่อดัง ท่านพุทธทาส

ขอบคุณคลิปจาก : namo 125
ยอดผู้เข้าฟัง : 336 ผู้ฟัง
ปล่อยวางจิตใจ อย่าคิดมากจนเกินไป เทศนาธรรมของ หลวงพ่อชา

หลวงพ่อชา บางคนเรียกว่า พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระนักเทศน์ชื่อดังที่เราต่างรู้จักกันดี ท่านคือภิกษุ ที่นำคำสอนทางพุทธศาสนา มาเผยแผ่ไว้มากมาย เเละทำให้พวกเรา นำคำสั่งสอนไปใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งทางเรา เว็บไซต์ ฟังธรรม ได้นำการเเสดงธรรม ฟังหลวงพ่อชา, ฟังบรรยายหลวงพ่อชา, ฟังธรรมหลวงพ่อชา, ฟังเทศหลวงพ่อชา เเละ เสียงธรรมหลวงพ่อชา มาให้ท่านได้รับฟังในเทศนาสอนธรรมเรื่อง “ปล่อยวาง อย่าคิดมากจนเกินไป เทศนาธรรมของ หลวงพ่อชา” ปล่อยวางอาจไม่มีไครตอบได้ว่า ละถึงการคิดนั้น จะเป็นเช่นไรเเต่เราสามารถ ฟังเทศนาธรรมของหลวงพ่อชา เป็นเเนวทางให้จิตใจสงบ เเละเเล้วจิตจะว่าง เหมือนดังคำสอนของ พระนักเทศน์ชื่อดัง หลวงพ่อชา

ขอบคุณคลิปจาก : Opal Show
ยอดผู้เข้าฟัง : 236 ผู้ฟัง
จะสุขจะทุกข์ อยู่ที่เราเลือก เลือกทุกข์ก็ทุกข์ เลือกสุขก็สุข เทศนาธรรมของ วชิรเมธี

วชิรเมธี อาจเรียกว่า พระมหาวุฒิชัย พระนักเทศน์ชื่อดังที่เราต่างรู้จักกันดี ท่านคือภิกษุ ที่นำคำสอนทางพุทธศาสนา มาเผยแผ่ไว้มากมาย เเละทำให้พวกเรา นำคำสั่งสอนไปใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งทางเรา เว็บไซต์ ฟังธรรม ได้นำการเเสดงธรรม ฟังวชิรเมธี, ฟังบรรยายวชิรเมธี, ฟังธรรมวชิรเมธี, ฟังเทศวชิรเมธี เเละ เสียงธรรมวชิรเมธี มาให้ท่านได้รับฟังในเทศนาสอนธรรมเรื่อง “จะสุขจะทุกข์ อยู่ที่เราเลือก เลือกทุกข์ก็ทุกข์ เลือกสุขก็สุข เทศนาธรรมของ วชิรเมธี” จะสุขจะทุกข์ อยู่ที่เราเลือกอาจไม่มีไครตอบได้ว่า อยู่ที่การคิดนั้น จะเป็นเช่นไรเเต่เราสามารถ ฟังเทศนาธรรมของวชิรเมธี เป็นเเนวทางเลือกทุกข์ก็จะทุกข์ เลือกสุขจะก็สุข เเละเเละจะเป็นเช่นเราต้องการ เหมือนดังคำสอนของ พระนักเทศน์ชื่อดัง วชิรเมธี

ขอบคุณคลิปจาก : ฟังธรรมะ ว.วชิรเมธี
ยอดผู้เข้าฟัง : 142 ผู้ฟัง
อยากตัดใจจากรัก ต้องใช้ธรรมะข้อใด ธรรมะของ แม่ชีศันสนีย์ อาจเรียกว่า ศันสนีย์ เสถียรสุต 

แม่ชีศันสนีย์ บางคนอาจเรียกว่า ศันสนีย์ เสถียรสุต เเม่ชีเทศนาธรรมที่เราต่างรู้จักกันดี คือท่านคือนักบวช ที่นำคำสอนทางพุทธศาสนา มาเผยแผ่ไว้มากมาย เเละทำให้พวกเรา เพื่อดำเนินชีวิต ซึ่งทางเรา เว็บฟังธรรมมะ ฟังธรรม ได้นำการเเสดงธรรม ฟังแม่ชีศันสนีย์, ฟังบรรยายแม่ชีศันสนีย์, ฟังธรรมแม่ชีศันสนีย์, ฟังเทศแม่ชีศันสนีย์ เเละ เสียงธรรมแม่ชีศันสนีย์ มาให้ท่านได้รับฟังในการสอนธรรมะเรื่อง “อยากตัดใจจากรัก ต้องใช้ธรรมะข้อใด ธรรมะของ แม่ชีศันสนีย์” อยากตัดใจจากรักอาจไม่มีไครตอบได้ว่า ธรรมมะกับรักนั้น จะเป็นเช่นไรเเต่เราสามารถ ฟังธรรมะของแม่ชีศันสนีย์ เป็นเเนวทางจะรักให้เป็น เเละต้องตัดโดยธรรม เหมือนดังคำสอนของ เเม่ชีเทศนาธรรม แม่ชีศันสนีย์

ขอบคุณคลิปจาก : เสถียรธรรมสถาน SDS Channel
ยอดผู้เข้าฟัง : 104 ผู้ฟัง
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไม่โง่ ธรรมะของ พระพยอม (พยอม กลฺยาโณ)

พระพยอม หรือที่รู้จักกันคือ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) พระนักเทศน์ชื่อดังที่เราต่างรู้จักกันดี ท่านคือภิกษุ ที่นำคำสอนทางพุทธศาสนา มาเผยแผ่ไว้มากมาย เเละทำให้พวกเรา เอาไปใช้เพื่อการปฏิบัติ ซึ่งทางเรา เว็บไซต์ ฟังธรรม ได้นำการเเสดงธรรม ฟังพระพยอม, ฟังบรรยายพระพยอม, ฟังธรรมพระพยอม, ฟังเทศพระพยอม เเละ เสียงธรรมพระพยอม มาให้ท่านได้รับฟังในการสอนธรรมะเรื่อง “ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไม่โง่ ธรรมะของ พระพยอม” ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอาจไม่มีไครตอบได้ว่า อย่าทำอย่างไร้เหตุนั้น จะเป็นเช่นไรเเต่เราสามารถ ฟังธรรมะของพระพยอม เป็นเเนวทางจะได้มาซึ่งไร้ประโยชน์ เเละจึงพบกับทางออก เหมือนดังคำสอนของ พระนักเทศน์ชื่อดัง พระพยอม

ขอบคุณคลิปจาก : ธรรมดีต่อใจ
ยอดผู้เข้าฟัง : 78 ผู้ฟัง