ปล่อยวางจิตใจ อย่าคิดมากจนเกินไป เทศนาธรรมของ หลวงพ่อชา

หลวงพ่อชา บางคนเรียกว่า พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระนักเทศน์ชื่อดังที่เราต่างรู้จักกันดี ท่านคือภิกษุ ที่นำคำสอนทางพุทธศาสนา มาเผยแผ่ไว้มากมาย เเละทำให้พวกเรา นำคำสั่งสอนไปใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งทางเรา เว็บไซต์ ฟังธรรม ได้นำการเเสดงธรรม ฟังหลวงพ่อชา, ฟังบรรยายหลวงพ่อชา, ฟังธรรมหลวงพ่อชา, ฟังเทศหลวงพ่อชา เเละ เสียงธรรมหลวงพ่อชา มาให้ท่านได้รับฟังในเทศนาสอนธรรมเรื่อง “ปล่อยวาง อย่าคิดมากจนเกินไป เทศนาธรรมของ หลวงพ่อชา” ปล่อยวางอาจไม่มีไครตอบได้ว่า ละถึงการคิดนั้น จะเป็นเช่นไรเเต่เราสามารถ ฟังเทศนาธรรมของหลวงพ่อชา เป็นเเนวทางให้จิตใจสงบ เเละเเล้วจิตจะว่าง เหมือนดังคำสอนของ พระนักเทศน์ชื่อดัง หลวงพ่อชา

ขอบคุณคลิปจาก : Opal Show
ยอดผู้เข้าฟัง : 236 ผู้ฟัง